Ngày mai nắng lên, anh sẽ về sẽ về...

"Trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại một mối quan hệ mà cả hai người không ai phải chịu thiệt. Sẽ luôn có một người phải nhường nhịn, hy sinh để giữ mối quan hệ đó được lâu bền." - via lanvinla.
Kẻ Sài Gòn ở Hà Nội, toe toét.

Kẻ Sài Gòn ở Hà Nội, toe toét.