Ngày mai nắng lên, anh sẽ về sẽ về...

"Trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại một mối quan hệ mà cả hai người không ai phải chịu thiệt. Sẽ luôn có một người phải nhường nhịn, hy sinh để giữ mối quan hệ đó được lâu bền." - via lanvinla.
Cơm trưa 1 mình. Cơm trưa bà nấu cho. Rồi bà mới đi chơi. #lunchalone #canhchuangontuyệt

Cơm trưa 1 mình. Cơm trưa bà nấu cho. Rồi bà mới đi chơi. #lunchalone #canhchuangontuyệt

brockdavis:

popcorn rain cloud #popcorn #rain #popcornraincloud

brockdavis:

popcorn rain cloud #popcorn #rain #popcornraincloud

Oww let’s gooo

Oww let’s gooo